„Математика без граници" 2023/2024 г.

11-то издание на турнира „Математика без граници“ ще се проведе в два предварителни училищни кръга, полуфинал и финал, както следва

Първи кръг – от 20 по 30  октомври 2023 г.

Втори кръг – от 1 до 10 февруари 2024 г.

Полуфинал – 13-14  април 2024 г.

Финал гр.  Несебър, България – от 28 юни до 2 юли  2024 г.

Обръщаме внимание, че  регламентът на турнира е детайлизиран и е публикуван  и на електронните страници на турнира и в списание „Образование без граници“.

Успех!