клуб Математически таланти -2023-24

Здравейте,
Вече десета поредна година фондация "Математика без граници" и "Олимпиади и състезания" ЕООД
провеждат клуб "Математически таланти".
Ако считате, че е удачно, можете да предложите на родители участие на ученици от Вашето училище в клуба.
Първите две теми са демонстрационни. След тях всеки родител преценя дали детето му да продължи участието си в клуба.
В прикачените файлове - регламент, таблица за попълване, декларация  и брой 29 на списание Образование без граници.
С уважение,
Любомир Любенов, ръководител на клуба
ДЕТАЙЛИ
Период на провеждане: 15.10.2023 – 31.03.2024 г.
Заявки се приемат до 10.10.2023 г. на електронен адрес, както следва:
за 2. клас - talanti_2@abv.bg
за 3. клас - talanti_3@abv.bg
за 4. клас - talanti_4@abv.bg
за 5. клас - talanti_5@abv.bg
за 6. клас - talanti_6@abv.bg
Заявката съдържа  трите имена, клас, населено място, училище (по образец)
Електронна страница: www.mathematicalmail.com
В клуба могат да участват ученици, които от 2. до 6. клас, които
•    изразят желание, изпратено по електронна поща;
•    попълнят декларация за обработване на лични данни;
•    след получаването на тема 2 заплатят участието си, ако пожелаят да продължат участието си; заплащането се извършва единствено и само по чрез посочената банкова сметка, след получаване на задачите от тема 2. (не дължат такса, записалите се, но не продължили участието си в клуба след тема 1.)
Участието в клуба се осъществява в 10 дистанционни кръга и финално състезание (в Стара Загора, проект):
За всеки клас, за всеки кръг, участниците получават по електронна поща:
•    тема с решени задачи;
•    5 задачи за самостоятелна работа.
Организаторите:
•    Изпращат на участниците темите и задачите за самостоятелна работа;
•    оценяват решенията: присъждат 2 точки за вярно решение и верен отговор; 1 точка – за непълно решение или отговор; 0 точки - за грешно решение или нерешена задача;
•    изпращат на участниците резултатите от кръга;
•    изпращат решения на задачите от предходния кръг.
Участниците:
Решават задачите за самостоятелна работа и в посочения срок изпращат по определената електронна поща за всеки от класовете:
•    решенията на задачите за самостоятелна работа;
•    бележки по темата и по задачите за самостоятелна работа, както и по решенията им.
След приключване на всичките кръгове всеки участник получава електронен сертификат за участие.
При възможност се организира финал за учениците, които са получили повече от 60 точки в дистанционните кръгове.
Точките от дистанционните кръгове се използват само за допускане до финала
За участие във финала се заплаща такса за участие, различна от таксата за участие в дистанционните кръгове.
Във финала участниците от всеки клас се подреждат по точки от най-големия към най-малкия брой точки, получени върху финалните 5 задачи и допълнителна задача - ребус. При равен брой точки се вземат предвид решенията на задачите.
Първите трима в класирането в класирането получават златен медал и сертификат.
Следващите ги трима участници, получили сребърен медали сертификат.
Следващите четирима участници във финала получават бронзов медал и сертификат.
Всички участници, които не са получили медал, получават сертификат за участие във финала.

Документи за сваляне