Финалистите от България -6-8 август 2021 г.

Уважаеми приятели на математиката,

Предстои финалът на 8-ия международен турнир „Математика без граници“.

Къде? Мястото е известно от 2014 г. – край лазурния бряг на Несебър, СУ „Любен Каравелов“.

Кога? От 6 до 8 август 2021 г.

Кой? Участват ученици, спечелили място във финала от квотата на училището, получили право за участие след полуфинала, златните медалисти от Несебър 2020.

Как? Състезанието е един астрономически час върху 20 задачи със свободен отговор.  Учениците се състезават за класа, в който са били през 2020 – 2021 учебна година.

 

Бяха проведени 3 дистанционни кръга в 20 страни: Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Индонезия, Казахстан, Китай, Киргистан, Малта, Нигерия, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Словения, Тайван, Турция, Узбекистан, Филипините.

Есен 2020 - 18 698 участници, Зима 2021 - 16 788 участници и Пролет 2021 - 14 503 участници.

 

Във финала в Несебър ще се състезават 864 деца от 1 до 12 клас. По същото време състезанието ще се проведе и в останалите 19  страни участнички.

Имената на българските финалисти са публикувани в прикачения файл.

При открити несъответствия в изписването на имената на латиница, моля да ни уведомите на адрес final2021@abv.bg. Посочвате номера в списъка, грешното изписване на името и под него - как трябва да бъде записано.

СРОКОВЕ

До 20 юли 2021 г. ще обявим окончателната програма и разпределение на  участниците по зали и начален час на състезанието.

До 30 юли 2021 г. при невъзможност финалист да се яви на състезанието, училището запазва правото си на замяна с участник от същия клас.

Не по-рано от 4 август 2021 г. родителите на участниците попълват декларация, която участниците представят на квестора по време на състезанието.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ за 6 август 2021 г.

До сградата на училището  на 6 август 2021 г. СЕ ДОПУСКАТ САМО УЧАСТНИЦИТЕ по графика, който ще бъде публикуван на електронната страница на турнира.

Участниците сами изготвят обозначителни табелки/баджове, съдържащи имена, клас, стая, начален час на състезанието. Сътрудници на организаторите ще насочват участниците към съответната състезателна стая.

В сградата на училището СЕ ВЛИЗА с:

 • Маска на лицето или предпазен шлем (осигурени от участниците), без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра;
 • Обозначителна табелка/бадж с информация за името, класа, стаята и началния час на състезанието, която участникът изработва сам;
 • Прозрачен надписан плик, в който да постави личните си вещи (осигурен от участника);
 • Защитни ръкавици (по желание);
 • Носи и лични средства за дезинфекция (по желание).

Последователно преминаване през

 • Мерене на температура (ако температурата е извън нормите, решение за участието се взема от медицинското лице);
 • Дезинфекция на ръцете.

Влиза в изпитната зала:

 • С поставена маска или предпазен шлем;
 • С ръкавици (по желание)

Заема предварително определеното му място:  в указаното в програмата време; на чина, на който е поставен сертификатът за участие.

ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ДЕН

Всеки състезател има на своето работно място:

 • Лист за отговори - химизирани в 2 екземпляра, един под друг. Първият се предава на квестора след състезанието, а вторият остава при участника.
 • 2 листа за чернова
 • Химикал, дипляна, сувенири
 • Сертификат за участие – с важен INDEX номер, по който ще се проверява резултата.
 • Талон, на който участникът записва данните си и при получаването на медал го предава на организаторите.
 • След приключване на работата състезателите предават листа за отговори, квесторът се уверява, че той/тя са написали данните си и вписва времето за работа в минути (!)
 • Състезателят взема със себе си всички останали материали. Важни са вторият екземпляр от листа за отговори и сертификата, върху който е номера, по който ще се обяви резултата.
 • Дезинфекцира ръцете си и напуска състезателната зала и сградата на училището.

 

ОЦЕНЯВАНЕ

Задачите са 20 и се оценяват, както следва:

За всеки верен и пълен отговор – по 2 точки; 1 точка – ако отговорите са 2 или повече, а са посочени по-малко или ако отговорът е 1, а са посочени повече; 0 точки – грешен отговор или липса на отговор).

КОНТЕСТАЦИИ

Състезателите ще получат след състезанието втория екземпляр от листа на отговори. След обявяването на ключа за отговори и резултатите (по ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА) при констатирано несъответствие участниците ще могат да подадат на електронен адрес final2021@abv.bg контестация със следната структура:  името на участника, клас, идентификационен номер, описание на несъответствието.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

МЕДАЛИ

Участниците във финалното индивидуално състезание се класират според постигнатите резултати, съгласно регламента. Първите 8% от участниците от всеки клас/възрастова група получават златен медал, следващите 12% - сребърен медал и следващите 20% - бронзов медал.

Медалите се получават лично срещу попълнен талон, получен в деня на състезанието, или от упълномощено лице, представило този талон.

КУПИ

Общото класиране за купите на турнира се извършва на базата от сбора от резултатите от есенния и зимния кръг и утроения резултат от финала. Най-успешно представилите се участници от всяка възрастова група получават купа за 1-во, 2-ро или 3-то място.

Купите се получават лично само по време на награждаването или от упълномощено лице след церемонията (упълномощеното лице представя, записани на хартия, имената и телефона на носителя на купа, както и собствените си имена и телефон).

Всеки носител на купа ще получи и сертификат за съответното място – те ще бъдат изпратени до училищата партньори .  

ЗВЕЗДИ НА ТУРНИРА

Специална награда и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават участниците от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.

ЛЕГЕНДА НА ТУРНИРА

Участниците, които имат три купи в три предишни издания на турнира, ако участват във финал 2021,  получават званието „Легенда на турнира”.

На финала през 2020 г. бяха обявени

ПЪРВИТЕ ЛЕГЕНДИ НА ТУРНИРА:

Йоан Найденов Найденов от Софийска математическа гимназия „Св. Паисий Хилендарски”, София;

Мария Касия Людмилова Петрова  от Първа частна математическа гимназия, София;

Ясен Пламенов Пенчев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово;

Валентин Николаев Филипов от МГ „Гео Милев“, Плевен.

 

Вероятни легенди за финал 2021 г.:

Николай Евгениев Николов от ПМГ „Екзарх Антим I“, Видин

Димана Мирославова Праматарова от МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив

Мартин Диянов Димитров от ОУ „П. Р. Славейков”, Варна

 

18  участници досега са печелили поне по три купи от проведените досега 7 финала в Несебър)

Победител в 6 от седемте  проведени финала, с 6 златни купи:

Йоан Найденов Найденов от Софийска математическа гимназия „Св. Паисий Хилендарски”, София : 2020 (златна купа), 2019 (златна купа),  2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа), 2015 (златна купа).

С 5 купи:

Мария Касия Людмилова Петрова  от  Първа частна математическа гимназия -  София: 2020 (златна купа), 2019 (сребърна купа),  2018 (бронзова купа), 2017 (златна купа), 2016 (бронзова купа);

С 4  купи:

Деян Деанов Хаджи-Манич от МГ „Д-р Петър Берон”, Варна: 2019 (златна купа),  2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа))

Златина Тодорова Милева от МГ „Д-р Петър Берон”, Варна: 2017 (бронзова купа),  2016 (златна купа), 2015 (златна купа), 2014 (златна купа);

Георги Стефанов Златинов от СМГ, София: 2019 (сребърна купа),  2018 (златна купа), 2017  (златна купа), 2016 (златна купа);

Ясен Пламенов Пенчев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“– Габрово: 2020 (златна купа),  2019 (сребърна купа),  2018 (златна купа), 2017 (златна купа);

Валентин Николаев Филипов от МГ „Гео Милев“ – Плевен: 2020 (сребърна купа),  2019 (сребърна купа), 2018 (бронзова купа), 2016 (бронзова купа);

С 3 купи:

Божидар Данчев Димитров от ПМГ – Силистра: 2018 (бронзова купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа);

Демира Георгиева Недева от МГ – Пловдив, 2019 (златна купа), 2018 (златна купа), 2017 (златна купа);

Георги Цветелинов Игнатов от ПМГ „Акад. Иван Ценов“– Враца: 2019 (сребърна купа), 2017 (бронзова купа), 2014 (сребърна купа);

Иво Владиславов Петров от СМГ – София: 2014 (златна купа),  2015 (златна купа), 2016 (сребърна купа);

Маргулан Ерланович Исмолдаев от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна: 2019 (златна купа),  2018 (златна купа), 2017 (сребърна купа);

Мартин Диянов Димитров от ОУ „П. Р. Славейков” – Варна: 2019 (златна купа),  2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа);

Огнян Бойков Огнянов  от училище „Света София”: 2018 (златна купа), 2017 (златна купа), 2016 (златна купа);

Спасиян Иванов Тодоров  от Първа частна МГ – София: 2018 (сребърна купа), 2017 (сребърна купа), 2016 (златна купа);

Веселин Николаев Маркович от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна: 2017 (златна купа), 2016 (сребърна купа), 2015 (сребърна купа).

Николай Евгениев Николов  от ПМГ „Екзарх Антим I“ – Видин: 2020 (сребърна купа), 2019 (бронзова купа), 2018 (бронзова купа).

Димана Мирославова Праматарова  от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив: 2020 (златна купа), 2019 (сребърна купа), 2017 (бронзова купа).

С 2 купи

Александър Пламенов Проданов от ППМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък

Андон Ивайлов Тодоров от 2 ОУ – Благоевград

Антония Николова Илиева от  ОУ Св. Климент Охридски – София

Атанас Стоянов Хрисулев от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

Борис Цветанов Гачевски от СМГ – София

Божидар Стефанов Маринов от ЧОУ „Света София“ – София

Димитър Атанасов Чакъров от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

Добромир Добромиров Ангелов от МГ „Петър Берон“ – Варна

Евелина Александрова Ангелова от СОУ „Климент Охридски“ – Варна

Георги Марков Базлянков от ГПЧЕ „Христо Ботев“ – Кърджали

Георгия Георгиева Михалева от ОУ „П.Р. Славейков“ – Бургас

Иван Тодоров Тагарев от СМГ – София

Давид Викторов Цаков от ОУ „ЕСПА“

Лазар Иванов  Тодоров от 36 СУ „Максим Горки“ – София

Мария Николаева Дренчева от Частно училище „Свети Георги“ – София

Мартин Даниелов Копчев от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово

Мартина Георгиева Маркова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

Надежда Пламенова Китипова от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Никол Здравкова Николова от Пловдив

Николай Петров Дренчев от СМГ – София

Петър Иванов Узунов от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

Петко Петков Казанджиев  от МГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Сара Красимирова Илиева от Първа частна математическа гимназия – София

Стела Камен Младенова от Варна

Веселин Александров Димов от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово

Виктория Данаилова Христова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

Янислав Роберт Херолд от ПМГ „Нанчо Попович“- Шумен