Разпределение по зали и указания за участниците - полуфинал 13 април 2024 г.

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Уважаеми участници,

В прикачения файл е списъкът на участниците в полуфинала, който ще се проведе на 13 април 2024 г. (събота) в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ (ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ), гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62.

Училището се намира на кръстовището на ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Ген. Столетов“.

 

Разпределение на участниците – срещу името на всеки участник е посочен началният час на състезанието и номерът на стаята, в която е разпределен.

Всеки участник влиза в училището с обозначителна табелка (бадж) с написани

ИМЕНА (с латински букви), КЛАС, НАЧАЛЕН ЧАС, НОМЕР НА СТАЯТА.

Пример за попълнен бадж - в прикачен файл

Баджовете се изготвят от участниците или родителите им.

При влизане/излизане в/от училището участниците ще бъдат упътени до стаите/изхода от наши сътрудници.

 

УЧАСТНИЦИТЕ:

- влизат в училището 15 минути преди указания час за състезанието;

- носят в себе си химикал и обозначителна табела - бадж с написани имена, клас, начален час и номер на зала (за да бъдат ориентирани от квесторите). Позволено е учениците да имат телефони или други средства за връзка с родителите, които НЕ ПОЛЗВАТ по време на състезанието.
- получават от квестора в началото: условията на задачите, лист за отговори, лист за чернова, сертификат за участие с идентификационен номер, по който ще проверят своя резултат на електронните страници.

- предават на квестора: листа за отговори, на който е попълнено името на участника с латински букви, отговори на задачите и записано изразходваното време от участника;

- получават от квестора в края: копие от листа за отговори за контролна проверка след обявяване на ключа за отговори.

- излизат от училището и застават заедно с квесторите до колоната с номера на тяхната стая в двора на училището, където се посрещат от родителите 60 минути след указания час на състезанието;

РОДИТЕЛИТЕ:

- проверяват разпределението  по часове и стаи и изработват бадж за участника;

- оттеглят се към двора на училището, пред входа остават само участниците, и то не по-рано от 15 минути преди началния час.

- посрещат децата си (от 1, 2, 3 и 4 клас) 60 минути след началото на състезанието в двора на училището. като застанат срещу табелките с номерата на стаите, залепени на колонните по протежение на сградата (започват от средата на колонадата в посока към басейна).

Учениците от 5 до 12 клас могат да напуснат сградата след приключване на работата си, като ще бъдат упътени към изхода от асистентите ни.

-  проверяват дали детето има в себе си сертификат и лист за отговори. Ако такъв липсва, се обръщат към доброволците, които съдействат при влизане на участниците.

 

Полуфиналът е върху 20 задачи с отворен отговор, с време за работа не повече от 60 минути.

Изразходваното време (в минути) се отбелязва в листа за отговори от ученика и се потвърждава от квесторите въз основа на поставен в стаята хронометър.

Листът за отговори е единственият официален документ, който се проверява и оценява.

 

На 17.04.2024 г. на www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg  се публикуват по идентификационен номер първичните резултати от полуфинала.

До 19.04.2024 г. се приемат контестации на електронен адрес competitions@abv.bg

20.04.2024 г. Публикуване на финалистите, както следва: от 1 клас – 50 финалисти; от 2 до 4 клас – по 40 финалисти; от 5 и 6 клас – по 30 финалисти; От 7 до 9-12 клас – по 20 финалисти www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg 

 

Документи за сваляне