ТУРНИР ЗА РЕШАВАНЕ НА АЛГЕБРИЧНИ УРАВНЕНИЯ Lodovico Ferrari

ТУРНИР ЗА РЕШАВАНЕ НА АЛГЕБРИЧНИ УРАВНЕНИЯ Lodovico Ferrari

Lodovico Ferrari Tournament for solving algebraic equations

Участници: ученици от 8 до 12 клас, разделени в две групи – 8 и 9 клас, 10 – 12 клас.

Кръгове: квалификация за България + финал с международно участие

Формат на състезанието:

5 задачи със свободен отговор + 1 задача за решаване на алгебрично уравнение със записване на решението.  Състезанието се провежда в дра кръга – полуфинал и финал. За финала от България се класират по 5 участници от всеки от класовете.

Време за работа: не повече от 60 минути

Оценяване: Всяка задача от 1-ва до 5-та се оценява с 2 точки за верен отговор; с 1 точка – ако отговорите са два или повече, а са посочени поне половината, или ако освен верният отговор, е посочен и един грешен; 0 точки – за грешен отговор или липса на отговор.)

6-та задача се оценява с 4 точки за решение, което има и обосновка и верен отговор; с 2 точки за решение, което няма обосновка, но има верен отговор, 1 точка – при представено вярно частично решение)

 

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

Име на участника, клас:…………………………………………

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ 1- ВА ДО 5-ТА ЗАДАЧА

Задача

1

2

3

4

5

Отговор

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 6.

 

 

Финансиране: чрез училища, училищни настоятелства или родители

Награди:

Първите трима в класирането за всеки от класовете във финалното състезание получават купи за съответното място и сертификат. Всички участници получават сертификати. При равен брой точки наградата се присъжда на всички участници с този брой точки.

Такси и награди: Участниците, които са заплатили, но не са участвали в проявата се възстановява 50% от заплатената такса. Награди се получават единствено и само по време на церемонията по награждаване от участника или упълномощено от него лице.

 

ТУРНИР ЗА РЕШАВАНЕ НА АЛГЕБРИЧНИ РЕБУСИ

Участници: ученици от 1 до 7 клас.

Кръгове: квалификация за България + финал с международно участие

Формат на състезанието: 5 задачи със свободен отговор +  1 задача за решаване на алгебрично уравнение със записване на решението. Състезанието се провежда в дра кръга – полуфинал и финал. За финала от България се класират по 5 участници от всеки от класовете.

Време за работа: не повече от 60 минути

Оценяване: Всяка задача от 1-ва до 5-та се оценява с 2 точки за верен отговор; с 1 точка – ако отговорите са два или повече, а са посочени поне половината, или ако освен верният отговор, е посочен и един грешен; 0 точки – за грешен отговор или липса на отговор.)

6-та задача се оценява с 4 точки за решение, което има и обосновка и верен отговор; с 2 точки за решение, което няма обосновка, но има верен отговор, 1 точка – при представено вярно частично решение)

 

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

Име на участника, клас:…………………………………………

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ 1- ВА ДО 5-ТА ЗАДАЧА

Задача

1

2

3

4

5

Отговор

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 6.

 

 

Финансиране: чрез училища, училищни настоятелства или родители

Награди:

Първите трима в класирането за всеки от класовете във финалното състезание получават купи за съответното място и сертификат. Всички участници получават сертификати. При равен брой точки наградата се присъжда на всички участници с този брой точки.

Такси и награди: Участниците, които са заплатили, но не са участвали в проявата се възстановява 50% от заплатената такса. Награди се получават единствено и само по време на церемонията по награждаване от участника или упълномощено от него лице.