Резултати, скала и отговори - индивидуално състезание 1 юли 2023

Уважаеми финалисти,

Уважаеми родители,

В прикачените файлове са отговорите на задачите за индивидуалното състезание и получените от състезателите точки по Index номерата им от сертификатите за участие (а не по имена)

Днес, не по-късно от 15 часа, при несъгласие с резултата, можете да изпратите възражение на електронен адрес final_mwb@abv.bg. Възражението трябва да съдържа трите имена на участника, класа и предмета на възражението.

 

Dear participants in MWB Finals,

You can see here:

  • the answer keys
  • the number of points obtained by the competitors by the Index number on their certificate

No later than 3pm today, if you disagree with the result, you can send an objection to final_mwb@abv.bg

The objection must contain the full name of the participant, the class and the subject of the objection.

 

Уважаемые финалисты,

Уважаемые родители,

Вы можете посмотреть здесь:

- ключи ответов;

- количество баллов, полученных участниками по номеру индекса на их сертификате (а не по фамилиям).

Сегодня не позднее 15:00, если вы не согласны с результатом, вы можете отправить возражение по адресу final_mwb@abv.bg  

Возражение должно содержать полное имя участника, класс и предмет возражения.

 

 

Документи за сваляне