ПРОГРАМА на финално състезание на 10-я турнир „Математика без граници”

Уважаеми участници в Десетия турнир „Математика без граници“,

В прикачения файл е разпределението по зали, начални часове за финала на „Математика без граници“.

Участниците са подредени по азбучен ред и срещу всеки е посочено

  •  държавата, населеното място, класа;
  •  номер на стаята и начален час за индивидуалното състезание на 1 юли;
  •  номер на отбора, номера на стаята и начален час за отборното състезание.

Молим да извършите контролна проверка и при констатирано несъответствие да ни уведомите на адрес final_mwb@abv.bg

Участниците:

  •  влизат в сградата на училището през южния двор, откъм ул. Иван Вазов – срещу Здравната къща, а излизат от северния вход, ул. Любен Каравелов № 1, гр. Несебър;
  • носят обозначителна табелка (бадж) с отбелязани начален час и номер на стая за всяко от състезанията, в които участват;
  • носят Декларация за всяко състезание, която представят на квестора (декларациите са различни – едната е за отборното състезание, а другата е за индивидуалното състезание)
ПРОГРАМА на финално състезание на 10-я турнир „Математика без граници”

1 юли 2023 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира – южен вход на СУ „Любен Каравелов”, от ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър

09:00 – 10:00 ч. – Индивидуално състезание за 4 и 5 клас

10:30 – 11:30 ч. – Индивидуално състезание за 1, 7 и 9-12 клас

12:00 – 13:00 ч. – Индивидуално състезание за 3 и 8 клас

13:30 – 14:30 ч. – Индивидуално състезание за 2 и 6 клас

Участниците влизат в сградата на училището през южния двор, откъм ул. Иван Вазов – срещу Здравната къща, а излизат от северния вход, ул. Любен Каравелов № 1.

2 юли 2023 г.

09:00 – 09:40 ч. - Отборно състезание за 1, 7, 8 и 9-12 клас

10:00 – 10:40 ч. - Отборно състезание за 4 и 5 клас

11:00 – 11:40 ч. - Отборно състезание за 3 клас

12:00 – 12:40 ч. - Отборно състезание за 2 и 6 клас

12:00 – 13:30 ч. – Финал на третия турнир за решаване на алгебрични уравнения Лодовико Ферари

12:00 ч. – Публикуване на отговорите на задачите за индивидуалното състезание и получените от състезателите точки по Index номерата им от сертификатите за участие (а не по имена), както и скалата за определяне на медалите.

Не по-късно от 15 часа на 2 юли, при несъгласие с резултата, се изпраща възражение на електронен адрес final_mwb@abv.bg. Възражението трябва да съдържа трите имена на участника, класа и предмета на възражението.

3 юли 2023 г.

12:00 ч. – Публикуване на побeдителите в отборното състезание

20:00 ч. - Награждаване на победителите в отборното състезание и турнира по решаване на алгебрични уравнения – в южния двор на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър

4 юли 2023 г.

09:00 ч. - Церемония по награждаване – Античен театър в Стария Несебър. Поздрави от страните участници. Награждаване на победителите от индивидуалното състезание. Връчване на наградите на кмета на община Несебър. Обявяване на Легендите на турнира. Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешните състезатели от всяка страна участничка. Връчване на купа и една българска роза на победителите. Награди от партньорите.

Документи за сваляне