ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на финалa на 10-ия турнир „Математика без граници”

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА на финалa на 10-ия турнир „Математика без граници”

1 юли 2023 г.

8:30 ч. - Откриване на турнира – южен вход на СУ „Любен Каравелов”, от ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър

9:00 – 17:00 ч. – Индивидуално състезание - разпределението по класове, часове и стаи  ще бъде публикувано на 20 юни.

Участниците носят декларация от родителите и бадж с имената си, класа, стаята, в която са разпределени за състезанието, и началния час на състезанието.

Участниците влизат в сградата на училището през южния двор, откъм ул. Иван Вазов – срещу Здравната къща, а излизат от северния вход, ул. Любен Каравелов № 1.

2 юли 2023 г.

09:00 – 12:00 ч. - Отборно състезание - разпределението по класове, часове и стаи  ще бъде публикувано на 20 юни.

Участниците носят декларация от родителите и бадж с имената си, класа, стаята, в която са разпределени за състезанието, и началния час на състезанието.

12:00 – 13:30 ч. – Финал на третия турнир за решаване на алгебрични уравнения Лодовико Ферари

3 юли 2023 г.

Получаване на наградите на тези, които не могат да присъстват на церемониите по награждаването - по график, обявен на 20 юни.  Наградите могат да се получат и от упълномощени лица срещу талон, който всеки ще получи заедно със сертификата си за участие, ул. Л. Каравелов № 1.

20:00 ч. - Награждаване на победителите в отборното състезание и турнира по решаване на алгебрични уравнения – в южния двор на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър

4 юли 2022 г.

9:00 ч. - Церемония по награждаване – Античен театър в Стария Несебър. Поздрави от страните участници. Награждаване на носителите на медали и купи от индивидуалното състезание. Награждаване на учителите с принос към турнира. Връчване на наградите на кмета на община Несебър. Обявяване на математическите звезди на турнира – най-успешните състезатели от всяка страна участничка. Връчване на купа и една българска роза на победителите. Награди от партньорите.