Програма на 8-ия финал Математика без граници. Разпределение на финалистите по зали и часове.

Уважаеми участници във финала на VIII турнирМатематика без граници“,

Тук ще намерите важна информация за провеждането му от 6 до 8 август 2021 г.

Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов”, ул. Любен Каравелов № 1, гр. Несебър

Електронни страници: www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg

Електронен адрес: final2021@abv.bg (на този адрес се приемат контестации от 14 до 16 часа на 7 август)

 

В прикачения файл ще намерите номера на залата и началния час на състезанието.

Използвайки тази информация, поради правилата за безопасност, трябва да си направите сами обозначителна табелка/бадж, съдържаща името, класа, стаята и началния час на състезанието.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

До сградата на училището на 6 август 2021 г. СЕ ДОПУСКАТ САМО УЧАСТНИЦИТЕ по графика по-долу.

В сградата на училището СЕ ВЛИЗА ОТ ЮЖНИЯ ВХОД с:

 • Маска на лицето или предпазен шлем (осигурени от участниците), без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,5 метра;
 • Обозначителна табелка/бадж с информация за името, класа, стаята и началния час на състезанието, която участникът изработва сам;
 • Прозрачен надписан плик, в който да постави личните си вещи (осигурен от участника);
 • Защитни ръкавици (по желание);
 • Носи и лични средства за дезинфекция (по желание).

Последователно преминаване през

 • Мерене на температура (ако температурата е извън нормите, решение за участието се взема от медицинското лице);
 • Дезинфекция на ръцете.

Участникът влиза в изпитната зала:

 • С поставена маска или предпазен шлем;
 • С ръкавици (по желание);
 • Заема определеното му място в указаното в програмата време; на чина, на който е поставен сертификата му за участие.

ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ДЕН

Всеки състезател има на своето работно място:

 • Лист за отговори - химизиран в 2 екземпляра, един под друг. Първият се предава на квестора след състезанието, а вторият остава при участника;
 • 2 листа за чернова;
 • Химикал, дипляна, сувенири;
 • Сертификат за участие – с важен номер, по който резултатът на участника ще бъде обявен на електронната страница;
 • Талон, на който участникът записва данните си и при получаването на медал го предава на организаторите.
 • След приключване състезателите предават листа за отговори, квесторът се уверява, че той/тя са написали данните си и вписва времето за работа в минути;
 • Състезателят взема със себе си всички останали материали. Важни са вторият екземпляр от листа за отговори и сертификата, върху който е номера, по който ще се обяви резултатът.
 • Дезинфекцира ръцете си и напуска състезателната зала и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД.

ПРОГРАМА

на финалното състезание на VII турнир „Математика без граници” 6 8 август 2021 г.

6 август 2021 г.петък

8:30 ч. - Откриване на турнира - южен вход на СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ул. „Иван Вазов”

Откриването е символично – присъстват само участниците от първата състезателна група,  директорът на училището дава старт на седмия финал и те заемат местата си при спазване на мерките в условията на извънредна епидемична обстановка.

8:30 – 9:00 ч. –Състезателите от 2. клас заемат местата си
9:00 – 10:00 ч. – Състезание за 2. клас

10:00 – 10:30 ч.– Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли

10:30 –11:00 ч. – Състезателите от 3. клас заемат местата си
11:00 12:00 ч. – Състезание за 3. клас

12:00 12:30 ч. – състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли

12:30 –13:00 ч. – Състезателите от 1. клас заемат местата си
13:00 – 14:00 ч. – Индивидуално състезание за 1. клас

14:00 – 14:30 ч. – Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли

14:30 –15:00 ч. – Състезателите от 4. и 8. клас заемат местата си

15:00 – 16:00 ч. – Състезание за 4. клас и 8 .клас

16:00 – 16:30 ч. – Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните зали и санитарните възли

16:30 –17:00 ч. – Състезателите от 5., 6., 7. и 9. -12. клас заемат местата си
17:00 – 18:00 ч. – Индивидуално състезание за 5., 6., 7. и 9. -12. клас

18:00 – 18:30 ч. – Състезателите напускат залата и сградата на училището ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ ВХОД; Дезинфекциране и проветряване на състезателните и санитарните възли

 

7 август 2021 г. (събота)

14:00 ч. – на електронната страница на турнира се обявяват резултатите от състезанието по идентификационните номера, обозначени на сертификатите за участие.

Публикува се ключът с верните отговори и скалата за определяне на медалите.

До 16 ч. - на електронен адрес final2021@abv.bg се приемат контестации.

След 20:00 ч. - Изготвяне на окончателно класиране и публикуването му, обявяване на носителите на медали и купи.

 

8 август 2021 г. (неделя)

8:00 до 9:00 ч. получаване на сребърните и бронзовите медали по график за класовете, който ще бъде обявен заедно с обявяването на резултатите. Медалите се получават срещу талон, който всеки участник получава по време на състезанието от квестора. Медалите могат да се получат и от упълномощени лица срещу представен талон.

9:30 ч. – 10:30 ч. в южния двор на СУ „Любен Каравелов” – закриване на турнира. Награждаване на златните медалисти от състезанието, носителите на купи, звездата на турнира и легендите на турнира (при необходимост мястото на церемонията може да бъде променено)

От 10:30 -  снимки пред банера на турнира за всички желаещи.

Документи за сваляне