Ако желаете да участвате в седмото издание на Математика без граници 2019-2020

изпраща се на

 

на пощенски адрес:

Математика без граници, пк 288,

6000, Стара Загора,

 

 

Заявление

Дата на изпращане: ……

 

Уважаеми организатори,

Нашето училище желае да участва в турнира „Математика без граници“- есен 2019, зима 2020 и пролет 2020, както и във финалното състезание 3-6 юли в гр. Несебър, България.

Предоставяме данни за училището и готовността за организиране на състезанието:

Име на училището: …………………………………………….

Пощенски адрес:

Име и фамилия на получателя, училище/улица, номер/пощенски код/град/село

Електронен адрес: (необходимо е кореспонденцията да се води само и единствено от адреса, който сте предоставили!!!)

Координатор (име и фамилия, телефон):

Място на провеждането на кръговете  - есен, зима и пролет - посочвате име на учреждението, адрес, населено място.

При необходимост от издаване на фактура: Име на училището/училищното настоятелство, адрес, ЕИК (единен идентификационен код), МОЛ.

С кратки изречения в свободен текст – мерки, които училището осигурява, за провеждане на честно състезание.

 

Подпис на длъжностно лице, печат