Отговори на задачите от индивидуалния финал - 29 юни 2019 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

РЕГЛАМЕНТ

 

 1. Турнирът е за ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи.

1 група – 1 клас

2 група – 2 клас

3 група – 3 клас

4 група – 4 клас

5 група – 5 клас

6 група – 6 клас

7 група – 7 клас

8 група – 8 клас

9 група – 9-12 клас

 1. Турнирът се провежда в 2 дистанционни кръга, полуфинал и финал в България.

Есенен кръг – през м. октомври

Зимен кръг – през м. януари/февруари

Полуфинал – през м. март

Финал – края на м. юни/началото на м. юли

 1. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Тестът се състои от 20 задачи със свободен отговор.
 1. Училището участник подава заявка за участие не по-късно от 3 дни преди началото на всеки  дистанционен кръг на турнира и на двата електронни адреса: mwb_bg@mathematicalmail.com и  mwb_6@abv.bg Минималният брой участници от училище е 10.  
 1. Преди всеки дистанционен кръг организаторите изпращат на електронен адрес, посочен в заявката за участие тестовете за всеки клас/група, ключ с верните отговори, талон за отговори и образец на протокол с резултатите на участниците.
 1. Училището участник определя удобен за тях ден и час от посочения в графика период за всеки кръг и провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

Проверката се осъществява от комисии в училищата, в които се провежда състезанието.

За резултатите се попълва протокол (по образец), с който задължително се запознават участниците и родителите им. При необходимост се извършват корекции в изписването на данните на участниците. Организаторите не носят отговорност за грешки в изписването на имената на състезателите. Не се допуска повторно отпечатване и изпращане на сертификати.

След контролната проверка протоколът се изпраща на двата електронни адреса: mwb_bg@mathematicalmail.com и mwb_6@abv.bg най-късно до 3 дни след провеждане на състезанието.

За всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на състезанието, родителите и учениците се обръщат единствено и само към училищните координатори.

Училищата, в които се провежда състезанието, съхраняват талоните с отговори до провеждането на финалния етап на турнира.

 1. Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по брой решени задачи (точки).

При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Класирането се публикува на интернет страницата на турнира www.mathematicalmail.com не по-късно от 10 дни след получаване на последните протоколи с резултати.

След обявяване на резултатите всеки участник получава условията на задачите. Задачите не се публикуват на сайта на турнира.

 1. Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

Наградите се изпращат на посочения адрес на училището до 30 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове.

Броят на учениците, които получават медали във всеки от кръговете, е до 30 % от броя на участниците – до 5 % получават златен медал, до 10 % - сребърен и до 15 % - бронзов медал.

ПОЛУФИНАЛ

 1. Носителите на поне един медал се допускат до участие в полуфиналния кръг. Условията, мястото и редът за провеждане на полуфинала се оповестява от организаторите след зимния кръг на турнира.

ФИНАЛЕН КРЪГ

 1. Финалът се провежда под формата на индивидуално и отборно състезание.

Пътуването и пребиваването в гр. Несебър за финала на турнира на учениците, получилите право за участие във финалното състезание и на техните учители и/или родители е за сметка на участниците или на училището, което представляват.

 1. Заелите първите три места от всеки клас във финалното индивидуално състезание и в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал. Общият брой на удостоените с медали е 50% от финалистите от всеки клас. Класирането се извършва по точки. При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик/отбор, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Времето се записва от квестора в присъствието на състезателите.

 1. Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на  сбора от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга и утроения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили най-добър резултат във финала.
 1. Специални награди и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават по един участник от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на турнира.
 1. Кметът на община Несебър, патрон на турнира, връчва наградите на най-успешно представилия се участник в турнира и награда за партньорство на представител на училище/държава.
 1. Организаторите на турнира връчват награди на координаторите от училища/държави с най-голям принос за популяризирането на турнира.
 1. Наградите от финала се получават от победителите единствено по време на церемонията по награждаване или непосредствено след церемонията - от упълномощени от победителите лица. Единствено сертификатите, удостоверяващи наградите,  се изпращат по пощата до училищата  на победителите.

 

Документи за сваляне