Регистрацията за финала на Математика без граници приключи

Уважаеми колеги,

До 7 май 2019 г.  получихме заявките за  инвдивидуалния и отборния финал на турнира. Те вече се обработват.

До 20 май 2019 г. Списъците с участниците от България в индивидуалния и в отборния финал ще бъдат публикувани  на тази страница.

До 25 май 2019 г. ще приемаме корекции на имената на участниците и евентуална замяна.

Ето и примерната програма за състезанието.

ФИНАЛ 2019

До 30 май 2019 г. – Изпращане на заявки за участие в техническата конференция – по един представител от училище, който е учител.

До 20 юни 2019 г.  -  На електронната страница на турнира се публикува окончателната  програма на турнира и разпределението на състезателите по зали и часове.

28 юни 2019 г. – Регистрация във фоайето на училището (14 – 18 часа). Получаване на бадж за всеки участник – имена, клас, стая и начало на състезанията за съответната група. БАДЖОВЕТЕ СЕ НОСЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ – по време на състезанието и на церемониите по награждаване на победителите.

28 юни 2019 г. – Техническа конференция  за учители– от 17 до 19:30 по график .

29 юни 2019 г. –  8:30 – 13:30 ч. Откриване на турнира; индивидуално състезание. Несебър, ул. Любен Каравелов № 1.

30 юни 2019 г. – 8:30 – 13:30 ч. Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание – от 20:00 ч. Несебър, ул. Любен Каравелов № 1.

1 юли 2019 г. – 9:00 – 11:00 ч. Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира. Несебър, античен форум.

ВАЖНО!

Т.16 от РЕГЛАМЕНТА: „Наградите от финала се получават от победителите единствено по време на церемонията по награждаване или непосредствено след церемонията - от упълномощени от победителите лица. Единствено сертификатите, удостоверяващи наградите,  се изпращат по пощата до училищата  на победителите.”