Контакти

Педагогическа асоциация Образование без граници

Дарителски сметки:

В български лева (BGN): Първа инвестиционна банка IBAN: BG04FINV91501016146931     BIC/SWIFT: FINVBGSF

 В щатски долари (USD):  Първа инвестиционна банка   IBAN: BG49FINV91501016226631      BIC/SWIFT: FINVBGSF

Адрес за кореспонденция:

Пощенска кутия 288, Централна поща
гр. Стара Загора, 6000, България
https://www.facebook.com/mathematicalmail

 

Mathematical Mail on Facebook