Определяне на участниците в отборите - България

ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ОТБОРНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

„Математика без граници“ е индивидуално състезание. Провеждането на първите два кръга и полуфинала е индивидуално.

От първия турнир, с цел предоставяне на възможност на училищата/центровете-партньори за изява на повече ученици, на финалното състезание въведохме и отборен елемент – „математическа щафета“.

В регламента на турнира е разписано подробно как се организира отборно състезание през 2024 г. и как се оценяват и класират отборите. За отчитане на времето тази година сме осигурили специални хронометри, които за първи път използвахме на полуфинала.

Отборите се формират от:

- училищата/центровете, в които се провежда турнира и които имат златни медалисти от отборното състезание през 2023 г. или са получили право за формиране на отбор след полуфиналното състезание;

- в училищните отбори участват ученици само от училището, а в центровете – ученици, явили се на състезанието в този център.

Организаторите на състезанието не формират отбори.

Изключение  се допуска, ако има участник, извоювал правото на отбор, но училището/центърът не формира такъв. По възможност този участник ще включим в отбор, съставен от участници от различни страни.

В прикачените файлове са списък на отборите за финала, както и информация за това кой участник е извоювал правото за отбор и кой определя състава на отбора.

Напомняме, че  класираните  участници в индивидуалния финал могат да бъдат включени и в отборното състезание от училището, което има класиран отбор.

Молим родителите да се обръщат за информация към училищните координатори или съответните центрове.

Успех!

 

 

 

Документи за сваляне