Полуфиналът е на 13 април 2024 г.

Полуфиналът на турнира „Математика без граници“ ще се проведе на 13 април 2024 г. в гр. Стара Загора.

На училищата – участници е изпратена квотата за участие в полуфинала.

Златните медалисти от индивидуалния финал 2023 в гр. Несебър участват извън тази квота и не участват в класирането за определяне на финалистите. Те се явяват на полуфинала само за да могат с този резултат и резултата от финала да участват в класирането за купите на турнира.

 

КАЛЕНДАР И ДЕТАЙЛИ

20 март – училищата – участници изпращане на заявки за участие в полуфинала в съответствие с определените квоти.

До 20 март – организаторите одобряват заявките 

27 март - обявяване на списъците на полуфиналистите по имена, начален час на състезанието и състезателна зала

13 април 2024 г.  полуфинал в  гр. Стара Загора.

 

Участниците в полуфинала заемат местата си по определения график 10 минути преди началото на състезанието. Носят в себе си химикал и обозначителна табела - бадж с написани имена клас, начален час и номер на зала (за да бъдат ориентирани от квесторите). Представят декларацията си на квестора в залата и получават сертификат за участие с идентификационен номер, по който ще проверят своя резултат на електронните страници.

Изход: Родителите посрещат децата си 60 минути след началото на състезанието в двора на училището.

Полуфиналът е върху 20 задачи с отворен отговор, с време за работа не повече от 60 минути. Изразходваното време (в минути) се отбелязва в листа за отговори от ученика и се потвърждава от квесторите въз основа на поставен в стаята хронометър.

Листът за отговори е единственият официален документ, който се проверява и оценява.

 

Резултатът от полуфинала на класиралите се за финала се използва при класирането за купите на турнира, което налага участието на златните медалисти в полуфинала (извън квотата на училището). Ако златен медалист от финал 2023 не участва в полуфинала, той участва в класирането за купите само с резултата си от финала през 2024 г..

На 17.04.2024 г. на www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg  се публикуват по идентификационен номер първичните резултати от полуфинала.

До 19.04.2024 г. се приемат контестации на електронен адрес за контестации talanti_3@mathematicalmail.com  и competitions@abv.bg

20.04.2024 г. Публикуване на финалистите, както следва: от 1 клас – 50 финалисти; от 2 до 4 клас – по 40 финалисти; От 5 и 6 клас – по 30 финалисти; От 7 до 9-12 клас – по 20 финалисти www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg