Квоти за финала

Известни са квотите за финала на турнира „Математика без граници” (прикачен файл).

На основание Регламента на турнира и договорите за партньорство училището/центърът:

„Определя поименно участниците в индивидуалния финал, съобразно квотата за училището: медалистите от индивидуалния финал-2017, участвали в поне два от предварителните кръгове, и 3% от средноаритметичния брой на участниците в трите кръга на турнира.”

„... има право да състави отбор за математическата щафета, ако средноаритметичният брой участници от съответния клас е поне 30. Ако броят на участниците не е достатъчен за излъчването на отбор в нито един от класовете, Партньорът получава wild card за сформиране на 1 отбор от един клас по избор.“

Напомняме, че съгласно Регламента на турнира:

„Не се допуска участието на отбор с по-малко от 3 състезатели. Организаторите на турнира не участват при съставянето на отбори – това е право на съответното училище участник.”

Училището/партньорът включва участниците в индивидуалния финал в отбора/ите си, съобразно определената квота. (Ако училището формира отбор от друг клас, участникът в индивидуалния финал не участва в отборното състезание).

Срокове

До 25 април 2018 г. – УЧИЛИЩАТА изпращат поименна заявка за участниците в индивидуалния и в отборния финал, съобразно квотата си, определена в договора за партньорство. Заедно със заявката се изпраща и потвърждение за платена такса за участие.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

(началните часове и местата на събитията по време на финала ПОДЛЕЖАТ НА СЪГЛАСУВАНЕ с домакините и  може да настъпят промени, които ще бъдат оповестени до 20 юни 2018 г.)

30 юни 2018 г. (събота) – Откриване на турнира; индивидуално състезание

1 юли 2018 г. (неделя) – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание.

2 юли 2018 г. (понеделник) – Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира

ВАЖНО!

Не се обработват заявки, подадени от родители на учениците.

Заявките за участие се подават единствено и само чрез училищата/центровете, където ученикът е участвал в дистанционните кръгове.

Наградите на победителите в турнира се връчват единствено и само по време на церемонията на награждаването лично от лауреатите или след церемонията – от писмено упълномощени от тях лица (без нотариална заверка).

Училищата получават правото до 15 юни 2018 г.  да извършат замени, при обективна невъзможност на заявен участник да участва във финала.

Родителите на ученици следва да бъдат запознати по надлежния начин с настоящото писмо и да направят информиран избор за участие или неучастие във финала.

Документи за сваляне