ГРАФИК на Петия международен турнир „Математика без граници”

ГРАФИК

на Петия международен турнир  „Математика без граници”

Есенен кръг – от 16 до 25 октомври 2017 г.

Зимен кръг - от 29 януари до 7 февруари 2018 г.

Пролетен кръг – от 19 до 31 март 2018 г.

Финал – от 29 юни до 2 юли 2018 г.

 

ЕСЕН 2017

Преди подаване на заявката за участие учениците и техните родители се запознават с регламента на турнира, календара и обещанието за честно състезание.

До 14 октомври 2017 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

Заедно със заявката се изпраща сканиран договор за партньорство.

Не се допуска участието на ученици от други училища.

На 15 октомври 2017 г. - организаторите изпращат задачите за есенния кръг, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи и образец на протокол за резултатите. Задачите и ключа се използват единствено за нуждите на училището.

Не се обработват заявки без изпратен договор за партньорство.

16 – 25 октомври 2017 г. – Провеждане на есенния кръг в удобен за училището ден.

След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при необходимост извършват корекции.

До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите. Заедно с протокола се изпраща сканирано копие на банковия документ.

Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!

До 8 ноември 2017 г. - на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

се публикуват резултатите от есенния кръг.

До 1 декември 2017 г. - по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите. (Обръщаме внимание, че Български пощи връщат на подателя непотърсени до 20 дни пратки!)

ЗИМА 2018

До 28 януари 2018 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

Заедно със заявката се изпраща сканиран договор за партньорство.

Не се допуска участието на ученици от други училища.

Не се обработват заявки без договор за партньорство.

28 януари 2018 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи;

Задачите и ключа се използват единствено за нуждите на училището.

29 януари – 7 февруари 2018 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.

След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при необходимост извършват корекции.

До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите. Заедно с протокола се изпраща сканирано копие на банковия документ.

Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!

До 20 февруари 2018 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от зимния кръг www.mathematicalmail.com

До 15 март 2018 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

ПРОЛЕТ 2017

До 18 март 2018 г. - училищата изпращат заявка (по образец) за участие на най-малко 10 ученици по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com

Заедно със заявката се изпраща сканиран договор за партньорство.

Не се допуска участието на ученици от други училища.

Не се обработват заявки без договор за партньорство.

18 март 2018 г. - организаторите изпращат задачите за състезанието, лист за отговори, ключ за проверка на състезателните работи.

19 – 31 март 2018 г. – Провеждане на състезанието в удобен за училището ден.

След извършването на проверката на състезателните работи училищата задължително запознават участниците с резултатите им и начина на изписване на имената им и при необходимост извършват корекции.

До 3 дни след провеждането на състезанието - училищата изпращат по електронна поща и на двата адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com протокола с резултатите. Заедно с протокола се изпраща сканирано копие на банковия документ.

Не се използват документи (заявка, протокол и др.) от предходни години!

До 13 април 2018 г. - На електронната страница на турнира се публикуват резултатите от пролетния кръг www.mathematicalmail.com

До 10 май 2018 г. – по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

ФИНАЛ 2018

До 30 април 2018 г. – Училищата изпращат поименна заявка за участниците в индивидуалния и в отборния финал, съобразно квотата си, определена в Регламента.

До 30 май 2018 г. – Изпращане на заявки за участие в техническата конференция – по един представител от училище.

До 20 юни 2018 г. - На електронната страница на турнира се публикува програмата на турнира и разпределението на състезателите по зали и часове.

29 юни 2018 г. – Техническа конференция.

30 юни 2018 г. Откриване на турнира; индивидуално състезание.

1 юли 2018 г. – Отборно състезание; награждаване на победителите в отборното състезание.

2 юли 2018 г. Церемония по награждаване на победителите; закриване на турнира.

 

Документи за сваляне