Начало

Приятели на математиката,

На 1 и 2 юли 2016 г. в СОУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър, ще се проведе третият финал на  турнира „Математика без граници” под патронажа на кмета на община Несебър г-н Николай Димитров.

Организатори са Педагогическа асоциация „Образование без граници” – България и Научно – образователен център „Innovation” – Казахстан. Тази година турнирът ще се проведе и с подкрепата на East China Normal University Press.

Българските ученици ще спорят за купите, медалите и лавровите венци с млади математици от Азербайджан, Беларус, Казахстан, Китай, Мексико, Румъния, Русия, Турция и Узбекистан.

На 3 юли 2016 г. в античния театър на Стария Несебър ще приветстваме победителите, които ще отнесат със себе си не само лаврови венци, купи и медали, но и един незабравим спомен от вълнуващата надпревара и красивото българско Черноморие. Лазурният бряг на Несебър ще приветства и поредните „Математически звезди” на турнира.

Организация

Прилагаме следните файлове

-Final - score_bg

-Teams_application_form

-Wild_card_aplication_form_bg

-BGN_платежно

-Предложение за настаняване

Във файла Final_MWB_2016, който е поместен  по-долу ще прочетете:

-  списъка на класираните за финала на турнира;

- списък на чакащите, който е съставен от следващите в класирането, които ще заемат местата на учениците, които са класирани, но не са потвърдили участието си в посочените срокове.

(Броят на класираните за финала на турнира е пропорционален на броя на участниците от съответните класове в трите предварителни кръга на турнира)

Срокове по организацията

До 28 април 2016 г. – Допуснатите до финала потвърждават участието си във финала и на  двата email адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com и  превеждат 30 лева за индивидуалното участие по банков път. В платежното нареждане се записва името на детето и класа. Ако преводът е за повече от едно дете и мястото в платежното не е достатъчно за имената им, на  двата email адреса: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com се изпраща сканираното платежно със списък на участниците, за които се отнася.

Wild card - Организаторите допускат до финала до 2 ученици от училище, от което няма класирани финалисти и в което са участвали повече от 50 ученици и в трите кръга на турнира през 2015-2016 учебна година. Това право се ползва до 28 април 2016 г. по реда на класираните до финала ученици.

Банкова сметка за паричните преводи – индивидуално и отборно:

Първа инвестиционна банка; BIC: FINVBGSF; IBAN: BG04FINV91501016146931

Педагогическа асоциация "Образование без граници"

На 2 май 2016 г. На електронната страница на турнира се обявяват свободните места за участие във финала и списък на класираните от „листата на чакащите”;

До 10 май 2016 г. – Местата на отказалите участие във финала се заемат от състезатели от „листата на чакащите”- По банков път се превеждат 30 лева за индивидуалното участие. В платежното нареждане се записва името на детето и класа; ако мястото  не е достатъчно на двата email адресаmwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com се изпраща сканираното платежно със списък на участниците, за които се отнася.

До 16 май 2016 г. – Получаване на заявки за участие в отборното състезание. Отборът се състои от точно 3 ученици от един и същ клас, поне двама от които са класирани до финала. Заявката Teams_application_form и се изпраща на  email: mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com. По банков път се превеждат по 15 лева за отборното състезание за всеки от участниците – общо 45 лв. за отбор. В платежното се изписват имената на децата, класа. Ако мястото е недостатъчно се посочват броя на децата  и сканирано копие на платежното, придружен с обяснително писмо се изпраща на email:  mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@mathematicalmail.com.

Банкова сметка за паричните преводи – индивидуално и отборно:

Първа инвестиционна банка; BIC: FINVBGSF; IBAN: BG04FINV91501016146931

Педагогическа асоциация "Образование без граници"

До 30 май 2016 г. Попълване на  незаетите места за финала на индивидуалното и отборното състезание.

До 16 юни 2016 г. – Получаване на заявки за участие на учители в техническата конференция;

До 26 юни 2016 г. – Обявяване на окончателната програма на турнира

 

Предварителна програма на турнира:

30 юни 2016 г.

16:00  ч. Техническа конференция за учители– зала на СОУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър

1 юли 2016 г.

9:00 ч. откриване на турнира

10:00 – 12:30  и от 13:30 – 16:00

Финално състезание (състезанието за всяка от възрастовите групи/клас е с продължителност 60 минути; програмата ще бъде детайлизирана в началото на юни)

Учениците решават 20 задачи:

10 задачи с избираем отговори, всяка от задачите се оценява с 1 точка

и 10 задачи със свободен отговор – всяка задача се оценява с по 2 точки.

Извършват се две класирания:

-по резултатите от финалното състезание;

-по сбора от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга и удвоения резултат от финалното състезание;

2 юли 2016 г.

8:00 – 12:00 ч.  Математическа щафета - отборно състезание (състезанието е с продължителност 45 минути за всяка възрастова група/клас)

Всеки отбор е съставен точно от 3 ученици от един и същ клас, поне 2 от които са финалисти в индивидуалното състезание. Отборното състезание е под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас. В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната. Задачите се решават в екип и всеки отбор попълва общ талон за отговори. Класирането се извършва по класове. При равен брой решени задачи се отчита изразходваното време.

3 юли 2016 г.

Церемония по връчване на наградите на турнира – Античен форум в Стария Несебър

(Часовете подлежат на обсъждане с партньорите и е възможна промяна, която ще обявим 10 дни преди състезанието)

Награждаване на:

  •  носителите на купите на кмета на община Несебър – за „шампион сред шампионите” и „за принос в развитието на турнира”;
  •  победителите във финалното индивидуално състезание ;
  • на победителите в отборното състезание;
  • „Математическите звезди”, по 1 представител от всяка страна – участничка;
  • „Сребърна чиния” за учителите с най-много медалисти във финалното състезание;

Връчване на лаврови венци и купи за  абсолютните победители  в турнира по сбора от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга и удвоения резултат от финалното състезание.

Документи за сваляне